Hogeschool HBO Nederland verkeert in een afbouwsituatie. In collegejaar 2011-2012 is de laatste groep eerstejaars studenten BK en MER van start gegaan. De afbouw van deze opleidingen houdt in dat er geen nieuwe instroom meer plaats zal vinden. De huidige studenten kunnen echter de door hen gestarte opleiding gewoon afronden binnen de kwalitatieve normen en eisen zoals deze aan het hoger onderwijs worden gesteld. In overleg met het Ministerie van OCW en de NVAO zijn de einddata van beide opleidingen vastgesteld. De Bachelor BK sluit op 30 november 2016 en de bachelor MER sluit op 31 december 2018. Uiteraard blijft de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd en zal ook door de Inspectie van het Onderwijs gemonitord blijven. Indien u als (oud) student, ouder, werkgever of stagebiedende organisatie meer informatie wenst betreffende de afbouw van de opleidingen van Hogeschool HBO Nederland dan kunt u contact opnemen met de organisatie via telefoonnummer 026-3516379 of per mail via info@hbonederland.com.